Accessibilitat

Les persones amb mobilitat reduïda disposen de dues butaques reservades exclusivament per a ells a cadascun dels nostres equipaments. En el procés de compra trobareu aquests espais degudament indicats.

Informem als nostres usuaris que les files 1 de l'Auditori i La Factoria d'Arts Escèniques són a peu pla. Al Teatre Municipal tota la platea és accessible mitjançant rampa.

A l'Auditori de l'Ateneu l'accés a la grada (excepte fila 1) l'amfiteatre i a la llotja queda condicionat per unes escales.

L'escenari de l'Auditori de l'Ateneu i de La Factoria d'Arts Escèniques són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

Places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda:

Auditori:

Una plaça al carrer Servites i una plaça al carrer Josep Bohigas. (tant l'accés per la Plaça Major com pel carrer Canal són peatonals)

Teatre Municipal:

1 plaça al carrer Pere Alsius, 2 places passeig de la Indústria (davant l'Ajuntament)

La Factoria d'Arts Escèniques 

No hi ha estacionaments específics per persones amb mobilitat reduïda donat que hi ha moltes places d'aparcament a la zona.