Què és?

Un Pla Estratègic de Cultura (PEC) és una reflexió col·lectiva sobre com es percep el sistema cultural local, com es vol que sigui i quin és el camí que millor permetrà assolir-lo.

Hi estan convidades a participar totes les parts interessades: el govern local, les forces de l’oposició, el sector cultural, els altres agents socials i tots els ciutadans i ciutadanes interessats.

La reflexió col·lectiva porta a compartir els punts de vista i els arguments que sustenten, porta a construir consens i a acceptar el dissens.

Més informació