Avís Legal

L’Ajuntament de Banyoles manté aquest portal web amb l’objectiu de facilitar l’accès a informació municipal i no municipal actualitzada i exacta. Tractarem de corregir els errors que se’ns assenyali.

Reproducció de continguts propis

S’autoritza la reproducció dels continguts propietat de l’Ajuntament de Banyoles segons aquesta llicència:

Reproducció de fotografies alienes

Aquest portal web conté fotografies, algunes de les quals no són propietat de l’Ajuntament de Banyoles, tot i que en disposa d’un determinat dret de reproducció. En aquests casos, caldrà respectar les llicències i autoritzacions de cada una d’elles, segons s’especifiqui.

Per conèixer la llicència de cada obra caldrà procedir de la següent forma:

  • Seleccionar la imatge amb el cursor.
  • Clicar el botó dret del ratolí i escollir “Visualitza el codi de la selecció” o similar.
  • En la finestra que s’obri, es podrà llegir el contingut de l’atribut alt de la imatge. Aquí, s’inclou una breu descricpió de la foto, seguida pel nom, l’àlies o nickname de l’autor o propietari de la mateixa i, finalment, l’adreça web d’on ha estat obtinguda.
  • Caldrà visitar aquest web i comprobar el tipus de llicència que permet l’obra.
  • D’altra banda, en cas que no aparegui una ruta web i que el nom de l’autor o propietari de la mateixa vagi precedit pel símbol © (copyright), aquesta obra quedarà restringida a la llicència copyright i, per tant, no es permet copiar, distribuir ni comunicar públicament l’obra, fer-ne obres derivades, ni fer-ne un ús comercial.

Webs externs

Algunes pàgines d’aquest web contenen referències o enllaços a webs d’altres administracions, entitats, organitzacions o particulars. L’Ajuntament de Banyoles no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquests webs externs.

Protecció de dades

L’Ajuntament de Banyoles informa que, d’acord amb allò que s’ha establert per la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, la informació de caràcter personal és considerada confidencial, per la qual cosa s’observa la més absoluta reserva sobre la mateixa.

Cookies

Una cookie és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita.

Un arxiu cookie pot contenir informació com la identificació d’usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L’única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.

Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.

Vam utilitzar cookies per a determinar el grau d’utilitat de la nostra informació, proporcionada als nostres usuaris i ens ajuda a veure l’eficàcia de la nostra estructura de navegació i enfocar els nostres esforços en la informació que vostè necessita. No posem en correlació aquesta informació amb dades d’usuaris individuals ni vam compartir aquesta informació amb tercers.

En relació a les cookies, vostè pot:

  • Donar l’ordre al seu navegador web perquè accepti totes les cookies o que l’avisi cada vegada que s’ofereix una cookie.
  • Si vostè no vol rebre cookies, pot donar l’ordre al seu navegador perquè li adverteixi abans d’acceptar cookies i rebutjar-les. També pot rebutjar totes les cookies donant l’ordre al seu navegador web.