Campanya de Teatre i Música a les escoles

CAMPANYA CURS 2023 - 2024

 

Resultats de les enquestes de valoració de la Campanya de Teatre i Música a les Escoles 2023/2024

Resultats de l'enquesta "Anem a veure teatre"

Resultats de l'enquesta "Anem a escoltar música"

Informació i Documentació per a les Escoles 2023/2024

Dossiers pedagògics - Espectacles Campanya 2023/2024

TEATRE
La rateta Martina i el ratolí Serafí, cia. DeLiRi
La gallina dels ous d'or, Zum Zum Teatre
Robin Hood , IPA Productions - Codi Accés: ROBINHOOD4603
Hisptory, Cia. Brodas Bros

MÚSICA
A la planxa del llop, Cia. De Paper
Corre Trufa! Cia. Pentina el gat
Maquinaigües, La Tresca i la Verdesca
Pony Menut, El Pony Pisador

___________________________________________

Recull fotogràfic Campanya 2023/2024

Què és la campanya de Teatre i Música a les escoles

Entenem que l'Educació artística a primària i també a secundària és una manera de crear les nostres vides ampliant la nostra consciència, conformant les nostres actituds, satisfent les nostres cerques de significat, establint contactes amb els altres i compartint una cultura. Elliot W. Eisner, 2011

L'impacte, doncs, és molt gran en l'alumnat i també en la comunitat educativa i les famílies afavorint l'estructuració del pensament en tant que contribueix a l'anàlisi de la realitat i ajuda a comprendre i a respondre, a sentir i a distingir, a pensar i a construir. L'aprenentatge de l'art genera coneixement i transferència a altres contextos tot desenvolupant el pensament crític, obert i flexible.

Així mateix, l'educació artística i el seu consum també es converteixen en espais d'experiència i de transferència de l'entorn social que ens acull (barri, poble, centre escolar...). Permet un diàleg obert amb les altres manifestacions culturals de l'entorn i el món.

Tot el que ens ofereix l’art ens dona oportunitats d’aprendre. L’art té a veure amb la llibertat, la creació, la imaginació. L'aprenentatge artístic genera coneixement i desenvolupa un pensament crític, obert i flexible. Les arts escèniques són una peça clau en la formació i la construcció vital de les persones. Obrir la mirada i despertar emocions són part de la creació essencial en el creixement individual.

Els nostres objectius:

 1. Que l'alumnat de Banyoles i la comarca visqui l'experiència d'assistir a dues propostes d'arts escèniques al llarg del curs escolar.
 2. Foment de l'interès per les arts en viu.
 3. Creació de nous públics en l'àmbit cultural.
 4. Promoció de la Cultura com a factor d'inclusió social
 5. Impuls de les aliances entre les escoles i els equipaments d'arts escèniques de la ciutat.

Com a model destaquem:

 1. La co-organització i els acords compartits, en la proposta d’espectacles per part dels mestres de música, en l’elecció d’espectacles a partir de totes les propostes recollides, preus, finançament, modificacions, propostes de millora, distribució de tasques, compromisos per part de tots, i totes les decisions que hem anat prenent conjuntament i que han fet evolucionar el model (excepte aquests darrers dos cursos per causes de força major).
 2. Participar en l’elecció dels espectacles que volem veure i que volem escoltar, dintre les possibilitats
 3. Ser-hi tots, totes les escoles de la comarca hi participen, procurem anar-nos ajustant a les circumstàncies de tothom perquè ningú es quedi enrere.
 4. La contenció del preu per infant, perquè l’activitat estigui a l’abast de tothom.
 5. L’assessorament d’experts de proximitat, i dels mateixos mestres de música.
 6. Veure teatre amb la finalitat de gaudir del teatre; igualment la música; prioritzem les qualitats de les obres i evitem el contingut moralista.
 7. L’avaluació.

Els agents que hi intervenen:

 • Escoles del Pla de l'Estany
 • CulturaBanyoles - Àrea de Cultura i Patrimoni Cultural de l'Ajuntament de Banyoles
 • Programadors artístics (Associació per la Promoció dels Espectacles Infantils i Juvenils - Té Tela)
 • Generalitat de Catalunya - Departament de Cultura - OSIC 
 • Consell Comarcal (gestió del transport escolar - autobusos)

Equipaments d'arts escèniques:

 • Auditori de l'Ateneu de Banyoles
 • Teatre Municipal de Banyoles
 • La Factoria d'Arts Escèniques de Banyoles

Històric en la proposta de la campanya de teatre i música a les escoles