07/02/2019

Cessió d'ús equip de so

Si esteu interessats en la cessió d'ús de l'equip de so de l'Àrea de Festes heu de seguir el següent procediment:

* Adreçar-se a l'Àrea de Festes, a través del telèfon 972 58 18 48 o el mail de festes festes@ajbanyoles.org, per tal de consultar la seva disponibilitat.

* Una vegada acordada i consensuada la data i les condicions d'ús amb l'Àrea de Festes, omplir la Fitxa de recollida / Préstec de material

Canals de tramitació

Enviant la fitxa de recollida/préstec de material a l’Àrea de Serveis a les Persones. FESTES, presencialment a les oficines del c/ Pere Alsius, 11 (tercera planta) o a través del correu electrònic xcasadevall@ajbanyoles.org.

protocolusequipdesofestes.pdf