07/02/2019

Cessió d'ús equipaments d'arts escèniques

Si esteu interessats en la cessió d'ús d'algun dels equipaments d'arts escèniques de la ciutat heu de seguir el següent procediment:

* Adreçar-se a l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Banyoles, a través del telèfon 972 58 18 48 o el mail teatre@ajbanyoles.org, per tal de consultar la disponibilitat de calendari dels equipaments i presentar la vostra proposta d'activitats d'arts escèniques. (Recordeu que la progrmació es tanca amb una anticipació de 6 mesos).

* Una vegada acordada o consensuada la data i les condicions d'ús amb l'Àrea de Cultura, omplir la Instància d'ús Equipaments Arts Escèniques.

Aquí podeu consultar el Reglament d'ús dels equipaments municipals d'arts escèniques.