07/02/2019

Bonificacions de la quota mensual del servei públic de l'Escola de Música

El servei públic de l'Escola Municipal de Música de Banyoles (EMMB) preveu de fa temps un seguit de descomptes, no tan sols per les matrícules (la matrícula anual és unifamiliar), sinó  també per les quotes mensuals:

Un 5% a les famílies amb dos membres matriculats a l'EMMB, aplicable a les quotes mensuals de tots els cursos.

Un 10% a les famílies amb tres o més membres matriculats a l'EMMB, aplicable a les quotes mensuals de tots els cursos.

Un 10% a les tarifes del Casal d'Estiu, per família nombrosa, monoparental o amb germans, així com per alumnes de l'Aula de Teatre i de l'EMMB. Pel que fa aquest descompte, el percentatge de bonificació es podrà acumular amb l'aplicació d'un màxim del 20% sobre les tarifes del casal.

No obstant això, des del curs 2017-2018, s'ha aprovat un sistema de descomptes i bonificacions d'un 25 % a les quotes mensuals des del curs d'INICIACIÓ fins a 4t de NIVELL MITJÀ.

No són acumulables els percentatges de descompte abans descrits amb aquest últim sistema de bonificació.

Per més informació: www.seu.banyoles.cat

sol-bonificacio-emmb.pdf